Tri Thức Doanh Nghiệp
Incoterms® 2020 từ góc nhìn từ bóng đá, Kỳ 2: Một số lưu ý với các doanh nghiệp
Với việc xếp 11 quy tắc Incoterms® 2020 vào một đội bóng đá, giúp những người sử dụng Incoterms hâm mộ bóng đá yêu thích Incoterms hơn và có thể hiểu, nhớ các quy tắc Incoterms® 2020 dễ dàng hơn, đồng thời tránh một số sai sót thường gặp để sử dụng Incoterms đúng và hiệu quả hơn trong các giao dịch thương mại của doanh nghiệp.
Incoterms® 2020 từ góc nhìn bóng đá: Kỳ 1 - Những sai sót thường gặp
Incoterms® 2020 và bóng đá cũng có một số sự tương ứng nhất định liên quan đến nghĩa vụ của người bán, phương thức vận tải, nơi giao hàng. Bài viết nêu ra những lưu ý để các doanh nghiệp tránh những sai sót khi sử dụng Incoterms trong giao dịch thương mại
Không sử dụng INCOTERMS trong giao dịch thương mại nội địa-Thiếu sót và lãng phí của các doanh nghiệp

“Incoterms”- viết tắt của “International commercial terms” (Các Điều kiện Thương mại Quốc tế), là một bộ các quy tắc do Phòng Thương mại Quốc tế (International Chamber of Commerce) ban hành để giải thích các điều kiện thương mại phản ánh thực tiễn nghĩa vụ giao nhận hàng hóa giữa các bên mua và bán trong các hợp đồng mua bán hàng hóa.

 
Chương trình đào tạo sắp khai giảng
Đào tạo riêng theo yêu cầu

Song song với các hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của nhà trường (rộng mở cho nhiều doanh nghiệp). VJCC chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước