N3.01 2223 - LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3 THÁNG 9/2022
 • Thời gian
 • Từ ngày 20/9 ~ 19/11/2022 (9 tuần/27 buổi/54 giờ)Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ Ba, thứ Năm & thứ Bảy hàng tuần Khai giảng: 18:15 ngày 20/9/2022 (thứ Ba)
 • Học phí
 • 2.800.000 đồng(giảm 20% cho học sinh, sinh viên chính quy)
 • Giảng viên
 • • Ms. Nguyễn Thùy Tiên
  • Ms. Nguyễn Thị Thanh Thảo
  • Ms. Trần Bích Thủy
 • Đối tượng tham gia
 • * Những người vừa đậu NLNN N4.
  * Những người có trình độ Nhật ngữ sơ cấp & có ý định tham gia kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 vào tháng 12/2022.
 •  
LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3 THÁNG 9/2022
N2.05 2223 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 THÁNG 9/2022
 • Thời gian
 • Từ 26/9/2022 đến 25/11/2022(27 buổi/54 giờ)Giờ học:từ 18:15 ~ 20:15 các tối thứ 2, thứ 4 & thứ 6 hàng tuầnKhai giảng:18:15 ngày 26/9/2022 (thứ 2)
 • Học phí
 • 3.000.000 đồng(giảm 20% cho học sinh, sinh viên chính quy)
 • Giảng viên
 • Thầy Trần Hữu Trí
  Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo
  Thầy Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • • Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương.
  • Những người có nguyện vọng tham dự kỳ thi JLPT N2 tháng 12/2022.
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 THÁNG 9/2022
N2.03 2223 - LUYỆN THI JLPT N2 CẤP TỐC 9/2022
 • Thời gian
 • Từ ngày 24/9 ~ 20/11/2022 (18 buổi/54 giờ) Giờ học : 08:30 ~ 11:30 sáng thứ 7 & Chủ nhật hàng tuần)
 • Học phí
 • 3.300.000 đồng (giảm 20% học sinh, sinh viên)
 • Giảng viên
 • Thầy Trần Hữu Trí
  Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo
  Thầy Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • Những người có nguyện vọng tham dự kỳ thi JLPT N2 tháng 12/2022
 •  
LUYỆN THI JLPT N2 CẤP TỐC 9/2022
N1.04 2223 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 THÁNG 9/2022
 • Thời gian
 • Từ 26/9/2022 đến 25/11/2022(27 buổi/54 giờ)Giờ học: từ 18:15 ~ 20:15 các tối thứ 2, thứ 4 & thứ 6 hàng tuầnKhai giảng: 18:15 ngày 26/9/2022 (thứ 2)
 • Học phí
 • 3.200.000 đồng (giảm 20% cho học sinh, sinh viên hệ chính quy
 • Giảng viên
 • Thầy Trần Hữu Trí
  Thầy Phạm Trọng Khanh
  Thầy Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • -Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2 hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương.
  Những người có nguyện vọng tham dự kỳ thi JLPT N1 tháng -12/2022.
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 THÁNG 9/2022
N1.02 2223 - LUYỆN THI JLPT N1 CẤP TỐC 9/2022
 • Thời gian
 • Từ ngày 24/9 ~ 20/11/2022 (18 buổi/54 giờ) Giờ học : 08:30 ~ 11:30 sáng thứ 7 & Chủ nhật hàng tuần)
 • Học phí
 • 3.500.000
 • Giảng viên
 • Thầy Trần Hữu Trí
  Cô Võ Thị Mai Hương
  Thầy Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • • Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2 hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương.
  • Những người có nguyện vọng tham dự kỳ thi JLPT N1 tháng 12/2022.
 •  
LUYỆN THI JLPT N1 CẤP TỐC 9/2022
Xem thêm các khóa học khác
Hình ảnh các khóa học
Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC