NN1 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 8/2014
 • Thời gian
 • Từ ngày 04/8 ~ 19/9/2014 Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ Hai, thứ Tư & thứ Sáu hàng tuần
 • Học phí
 • 1.300.000 đồng (giảm giá cho hs, sv độ tuổi từ 18 đến 22: 1.040.000 đồng)
 • Giảng viên
 • Mr.Trần Hữu Trí,
  Ms. Semba Chie
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên có trình độ Nhật ngữ tương đương N2.
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 8/2014
NN2 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 8/2014
 • Thời gian
 • Từ ngày 04/8 ~ 19/9/2014 Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ Hai, thứ Tư & thứ Sáu hàng tuần
 • Học phí
 • 1.300.000 đồng (giảm giá cho học sinh, sinh viên hệ chính quy trong độ tuổi từ 18
 • Giảng viên
 • Mr.Trần Hữu Trí
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên có trình độ Nhật ngữ tương đương N3.
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 8/2014
TNVP - BIÊN – PHIÊN DỊCH NHẬT NGỮ THƯƠNG MẠI - 2
 • Thời gian
 • Giờ học : 8:30 ~ 11:30 (3 tiếng) Từ ngày 9/8 ~ 31/8/2014 các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, cụ thể: 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 & 31 / 8 / 2014.
 • Học phí
 • 1.500.000 đồng / người (Sinh viên hệ chính quy giảm 20%: 1.200.000 đồng)
 • Giảng viên
 • 1. Th.S VÕ THỊ MAI HƯƠNG
  2. TS. SEMBA CHIE
 • Đối tượng tham gia
 • - Những người đang làm công việc liên quan đến lĩnh vực biên – phiên dịch tiếng Nhật.
  - Học viên có trình độ Nhật ngữ N2 hoặc cấp 2 trở lên.
 •  
BIÊN – PHIÊN DỊCH NHẬT NGỮ THƯƠNG MẠI - 2
NN1 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 5/2014
 • Thời gian
 • Từ ngày 5/5 ~ 20/6/2014 (Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ 2, thứ 4 & thứ 6 hàng tuần)
 • Học phí
 • 1.300.000 đồng (giảm giá cho hs, sv độ tuổi từ 18 đến 22: 1.040.000 đồng)
 • Giảng viên
 • Ms. Semba Chie,
  Mr.Trần Hữu Trí,
  Mr. Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên có trình độ tiếng Nhật tương đương N2
  (cấp 2).
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 5/2014
NN2 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 5/2014
 • Thời gian
 • Từ ngày 5/5 ~ 20/6/2014 (Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ 2, thứ 4 & thứ 6 hàng tuần)
 • Học phí
 • 1.300.000 đồng (giảm giá cho hs, sv độ tuổi từ 18 đến 22: 1.040.000 đồng)
 • Giảng viên
 • Mr.Trần Hữu Trí,
  Mr. Võ Chính Trung,
  Ms. Semba Chie
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên có trình độ tiếng Nhật tương đương N3.
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 5/2014
Xem thêm các khóa học khác
Hình ảnh các khóa học
Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC