N1.1-12-2022 - LỚP DỰ BỊ LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 THÁNG 12/2022
 • Thời gian
 • Từ 26/12/2022 đến 13/3/2023(10 tuần/ 27 buổi/54 giờ)Giờ học:từ 18:15 ~ 20:15 các tối thứ 2, 4, 6
 • Giảng viên
 • Thầy Trần Hữu Trí
  Thầy Phạm Trọng Khanh
  Thầy Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • • Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2 hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương.
 • Ngày thi
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to