JC_N2_122022 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 THÁNG 12/2022
 • Thời gian
 • 12/12/2022 ~ 27/2/2013 (27 buổi/54 giờ)
 • Học phí
 • N2: 3.000.000 đồng
 • Giảng viên
 • - Đã được đào tạo về phương pháp giảng dạy tiếng Nhật tại Nhật Bản.
  - Có kinh nghiệm giảng dạy Lớp Luyện thi năng lực Nhật ngữ.
  - Nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm.
  ● Giảng viên: Thầy Võ Chính Trung, Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo, Thầy Trần Hữu Trí
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương.
 • Ngày thi
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC