QLSX_2024 - NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ SẢN XUẤT
 • Thời gian
 • 30-31/05-01/06/2024 (3 ngày Thứ 5-6-7)
 • Học phí
 • 3.800.000 VND (Ưu đãi: 5% cho nhóm trên 5 học viên và 10% cho nhóm trên 10 thành viên)
 • Giảng viên
 • Mr. TRẦN HỮU ANH TUẤN
  Kỹ sư cơ khí, thông thạo Tiếng Nhật, tu nghiệp Quản lý chất lượng tại Nhật Bản. Quản lý nhà máy Nhật Bản:12 năm (9 năm Giám đốc nhà máy-Towa)
  Chuyên gia về Quản trị chất lượng, tư vấn xây dựng hệ thống QLCL, tái cấu trúc nhà máy. Ban tư vấn hệ thống chất lượng của Bureau Veritas
  Thành viên hội chất lượng TP.HCM
  Giảng viên chuyên nghiệp về Quản trị chất lượng, đánh giá nội bộ ISO9001/ ISO14001/ OHSAS18001; Nâng cao năng lực quản lý sản xuất; 7 Công cụ quản lý chất lượng; Xử lý khiếu nại khách hàng; 7 Công cụ cải tiến sản xuất IE; Quản lý trực quan 5S; Kỹ năng làm việc hiệu quả Horenso; Cải tiến hiện trường Kaizen
 • Đối tượng tham gia
 • Lãnh đạo, cấp quản lý, chuyên viên và các cá nhân quan tâm
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 02-1617 BC 04-1617 BC 03-1617 BC 26-1516 BC 02-1617 BC 28-1516 BC 11-1617 BC 23-1516 BC 17-1617 BC 21-1617 BC 05-1617 BC 14-1516 BC 12-1516 BC 02-1516 BC 07-1617 BC 02-1516 BC 01-1617 BC 29-1516