BC4-03-2324 - Khóa học kinh doanh: 5S & KAIZEN
 • Thời gian
 • Ngày 13 - 15/5/2024 Sáng: 9:00 - 12:00 - Chiều: 13:30 - 16:30
 • Học phí
 • 3.800.000 VNĐ (Ưu đãi: 5% cho nhóm trên 5 học viên và 10% cho nhóm trên 10 thành viên)
 • Giảng viên
 • Ông Man Thiện Ninh
  Chuyên gia Cải tiến năng suất, Quản lý chất lượng và Quản lý sản xuất.
  Với hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chất lượng, cải tiến năng suất, đánh giá hệ thống, tư vấn/đào tạo xây dựng HTQLCL, hoạt động cải tiến năng suất chất lượng như: 5S & Kaizen, QCC, QSIT, 7 QC tools, Human Error…
  Từng công tác, đảm nhiệm và hướng dẫn nhiều dự án quan trọng tại các công ty trong và ngoài nước: Công ty MTEX VN, Olympus VN, Belmont VN, SSS Thái Lan, Tập đoàn Hưng Thịnh…
 • Đối tượng tham gia
 • 1. Giám đốc nhà máy, giám đốc sản xuất, quản đốc phân xưởng, nhân viên, v.v thuộc tất cả các ngành
  2. Các lãnh đạo, nhà quản trị muốn có tư duy tổng quát về quản lý sản xuất.
  3.Cá nhân mong muốn phát triển năng lực bản thân, nâng cao trình độ để thăng tiến trong công việc
  *Lưu ý: Kiến thức khóa học có thể linh động triển khai ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 26-1516 BC 02-1516 BC 16-1516 BC 09-1617 BC 07-1516 BC 15-1516 BC 28-1516 BC 05-1617 BC 29-1516 BC 03-1516 BC 09-1617 BC 04-1516 BC 15-1516 BC 16-1516 BC 23-1516 BC 02-1516 BC 04-1617 BC 03-1617