BC 20-2122 - PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ CẢI TIẾN LỖI DO CON NGƯỜI GÂY RA
 • Thời gian
 • 24, 25, 26/ 5/ 2022 (3 ngày) Sáng: 9:00 ~ 12:00 Chiều: 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 3.800.000 VNĐ/học viên
 • Giảng viên
 • Ông Yasuhiro Hirata
  45 năm kinh nghiệm về kỹ thuật sản xuất Điện gia dụng của Panasonic.
  Chuyên gia nghiên cứu mô hình Monozukuri, tái cơ cấu các chương trình đào tạo phát triển nhân lực, giữ nhiều cương vị chủ chốt trong nhà máy sản xuất ở nước ngoài của Panasonic.
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc, nhà quản lí doanh nghiệp; (Giám đốc sản xuất; quản đốc, giám đốc nhân sự; trưởng/phó phòng); nhân viên và các cá nhân có quan tâm.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 07-1516 BC 26-1516 BC 01-1617 BC 29-1516 BC 09-1617 BC 04-1516 BC 01-1516 BC 01-1617 BC 14-1617 BC 07-1516 BC 05-1516 BC 03-1516 BC 14-1516 BC 22-1516 BC 19-1516 BC 19-1516 BC 18-1516 BC 03-1617