BC 01-2223 - TỐI ƯU HÓA PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TỒN KHO
 • Thời gian
 • 10/5~12/5/2022 (3 ngày)
 • Giảng viên
 • Ông Naoto Aiba
  Ông Hiroyuki Onishi
  - Chuyên gia của JICA
  Trên 30 năm kinh nghiệm làm việc
  cho tập đoàn Panasonic.
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc nhà máy, quản đốc, trưởng/phó phòng quản lý sản xuất, nhân viên khu vực sản xuất.
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to