BC 06-2122 - TỐI ƯU HÓA PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TỒN KHO
 • Thời gian
 • 15, 16 & 17/11/2021 (3 ngày) Sáng : 9:00 ~ 12:00 Chiều : 13:00 ~ 16:00
 • Học phí
 • 3.800.000 VND/người
 • Giảng viên
 • Ông Naoto Aiba
  - Chuyên gia của JICA
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc nhà máy, quản đốc, trưởng/phó phòng quản lý sản xuất, nhân viên khu vực sản xuất.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 17-1617 BC 03-1617 BC 03-1516 BC 20-1516 BC 03-1617 BC 13-1516 BC 20-1516 BC 23-1516 BC 02-1617 BC 20-1516 BC 11-1516 BC 16-1516 BC 02-1516 BC 16-1516 BC 01-1516 BC 11-1617 BC 02-1617 BC 03-1516