BC 07-2021 - CẮT GIẢM CHI PHÍ BẰNG TPS
 • Thời gian
 • 22, 23 & 24/03/2021 (3 ngày) Sáng: 9:00 ~ 12:00 Chiều: 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 2.500.000 VNĐ (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa giờ)
 • Giảng viên
 • Ông Yasuhiro Hirata
  45 năm kinh nghiệm về kỹ thuật sản xuất Điện gia dụng của Panasonic.
  Chuyên gia nghiên cứu mô hình Monozukuri, tái cơ cấu các chương trình đào tạo phát triển nhân lực, giữ nhiều cương vị chủ chốt trong nhà máy sản xuất ở nước ngoài của Panasonic.
 • Đối tượng tham gia
 • Cán bộ phụ trách cắt giảm chi phí sản xuất chế tạo, trưởng nhóm quản lý sản xuất.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 16-1516 BC 03-1617 BC 05-1617 BC 12-1516 BC 26-1516 BC 10-1516 BC 17-1617 BC 06-1516 BC 07-1516 BC 06-1617 BC 06-1516 BC 26-1516 BC 26-1516 BC 23-1516 BC 19-1516 BC 01-1617 BC 10-1617 BC 05-1516