Tin khóa học kinh doanh
LỄ KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KINH DOANH CAO CẤP KEIEIJUKU  KHÓA 16 TẠI VJCC- HCMC
Sáng ngày 05 tháng 04 năm 2021, Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản, Phân viện tại Thành phố Hồ Chí Minh (VJCC- HCMC) long trọng tổ chức Lễ Khai giảng Khóa học Kinh doanh Cao cấp KEIEIJUKU khóa 16 cho 29 học viên.

Vượt khó giữa đại dịch Covid-19 nhờ cách học kinh doanh kiểu Nhật
(CLO)  Theo thống kê chưa đầu đủ của Viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản - VJCC, hơn 500 doanh nhân là giám đốc, quản lý cao cấp của các doanh nghiệp đã trải qua các khóa học kinh doanh cao cấp - Keieijuku đều vượt qua được những khó khăn trong đợt dịch covid-19 vừa qua.

Khóa học “CẮT GIẢM CHI PHÍ BẰNG TPS” tại VJCC - HCMC
Phân viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam – Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (VJCC - HCMC) đã tổ chức Khóa học “CẮT GIẢM CHI PHÍ BẰNG PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TOYOTA” vào ngày 22, 23 & 24 tháng 03 năm 2021 tại phòng Tokyo tòa nhà VJCC TP.HCM.

Khóa học “PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NHÂN VIÊN THÔNG QUA HUẤN LUYỆN VÀ HƯỚNG DẪN” tại VJCC-HCMC
Phân viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam – Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (VJCC-HCMC) đã tổ chức Khóa học “PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NHÂN VIÊN THÔNG QUA HUẤN LUYỆN VÀ HƯỚNG DẪN” vào ngày 25, 26 & 27 tháng 01 năm 2021 tại phòng Tokyo tòa nhà VJCC-HCMC.
Khóa học “KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN” tại VJCC - HCMC
Phân viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam – Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (VJCC - HCMC) đã tổ chức Khóa học “KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN” vào ngày 18, 19 & 20 tháng 01 năm 2021 tại phòng Tokyo tòa nhà VJCC-HCMC.
Trang: 1, 2, 3 ... 26, 27, 28