Tin khóa học tiếng Nhật
Đây là khoá học đàm thoại với mục đích trang bị cho học viên những kiến thức để có thể giao tiếp lưu loát với người Nhật trong công ty.

Các tin liên quan