Tin VJCC
Ngày hôm nay, ngài TAKAHASHI Yoshiaki - tác giả của cuốn sách " Khoa học quản lý &  Quản trị doanh nghiệp tại Nhật Bản" đã tham quan thư viện VJCC và tặng 20 cuốn sách cho Thư viện VJCC.
Ngài TAKAHASHI Yoshiaki tặng sách cho thư viện VJCC-HCMCNgài TAKAHASHI Yoshiaki cùng Giám đốc trung tâm VJCC tham quan thư viện VJCC-HCMC

Từ điển Quản trị Doanh nghiệp do ngài TAKAHASHI Yoshiaki và ngài FUJII Takao - Cố vấn trưởng dự án - đồng tác giả.

Các tin liên quan
Chương trình đào tạo sắp khai giảng
Đào tạo riêng theo yêu cầu

Song song với các hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của nhà trường (rộng mở cho nhiều doanh nghiệp). VJCC chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước