Tin khóa học kinh doanh

“Chúng ta đàm phán ở mọi nơi, kỹ năng đàm phán luôn tiềm ẩn trong mỗi con người. Để trở thành nhà đàm phán hiệu quả, hãy đánh thức những kỹ năng đàm phán và tận dụng mọi cơ hội để thực hành chúng.”


Mục đích: Nâng cao hiệu quả các cuộc đàm phán với đối tác trong hoạt động kinh doanh

Các tin liên quan
Chương trình đào tạo sắp khai giảng
Đào tạo riêng theo yêu cầu

Song song với các hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của nhà trường (rộng mở cho nhiều doanh nghiệp). VJCC chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước