Tin khóa học tiếng Nhật
Khoá học trang bị những kiến thức cơ bản nhất về kỹ năng soạn thảo văn bản thương mại dùng trong công ty Nhật Bản thông qua các tình huống cụ thể.
Các tin liên quan