Tin khóa học kinh doanh
Trong hoạt động quản lý chất lượng, việc xây dựng cơ sở, nền tảng cho hoạt động là điều vô cùng quan  trọng. Nếu một hệ thống quản lý chất lượng không được thiết lập trên cơ sở (nền tảng) vững chắc sẽ không thể vận hành ổn định và hiệu quả (ví như xây lâu đài trên nền cát).
Vậy nền tảng chất lượng đó là gì? Các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam cần làm gì để xây dựng được nền tảng chất lượng vững chắc? Thông qua chương trình đào tạo quản lý chất lượng lần này, chúng tôi sẽ củng cố những kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng kiểu Nhật Bản và chia sẻ các trải nghiệm thành công cũng như thất bại trong quá trình 5 năm hướng dẫn hoạt động cải tiến sản xuất tại các doanh nghiệp Việt Nam.
Các tin liên quan
Chương trình đào tạo sắp khai giảng
Đào tạo riêng theo yêu cầu

Song song với các hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của nhà trường (rộng mở cho nhiều doanh nghiệp). VJCC chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước