Tin khóa học kinh doanh

  • Học trên lớp:   36 buổi , theo nội dung 10 chuyên đề đề cao tính thực tiễn
  • Tham quan doanh nghiệp : 0 2 ngày học hỏi thực tế tại các doanh nghiệp tiêu biểu tại Việt Nam

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNHSTT

Chuyên đề

Giảng viên- Thời gian- Thời lượng

1

Chuyên đề 1: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

1. Tổng quan về văn hóa doanh nghiệp

- Tổng quan về văn hóa doanh nghiệp (văn hóa cứng và văn hóa mềm)

- Vai trò và lợi ích của văn hóa doanh nghiệp

2. Những yếu tố tạo nên văn hóa doanh nghiệp

- Hoài bão và sứ mệnh của doanh nghiệp

- Triết lý kinh doanh của doanh nghiệp (giá trị cốt lõi)

- Logo và khẩu hiệu (slogan) của doanh nghiệp

- Màu sắc và hình ảnh nhận diện của doanh nghiệp

- Những sự kiện truyền thống của doanh nghiệp

3. Lộ trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp

- Vai trò và nguyên tắc vàng của người lãnh đạo trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp

- Quy trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp

- Xác định giá trị và xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Trương Ngọc Mai Hương -

15/10/2022-

2 buổi

2

Chuyên đề 2: Quản trị sản xuất theo phương thức Nhật Bản hiện đại

1. Nâng cao năng lực quản lý hiện trường

- Tổng quan quản lý sản xuất

- Mô hình quản lý và cơ cấu tổ chức

- Cơ chế vận hành trong sản xuất

- Lập mục tiêu, kế hoạch sản xuất

- Tổ chức, triển khai kế hoạch sản xuất và giám sát công việc

- Phân công công việc hàng ngày đảm bảo chất lượng, sản lượng, tiến độ sản xuất

2. Phát hiện và loại bỏ lãng phí

- Cơ cấu giá thành và các loại chi phí trong sản xuất

- Kiểm soát chi phí và giảm lãng phí trong sản xuất

3. Tối ưu hóa năng suất bằng việc sử dụng các cộng cụ quản lý sản xuất hiện đại Nhật Bản

Yamada-

20,22/10/2022- 4 buổi

3

Chuyên đề 3: Kỹ năng lãnh đạo và quản lý công việc

1. Khái niệm về nền tảng lãnh đạo và quản lý:

- Lãnh đạo là gì?

- Tầm nhìn của nhà lãnh đạo

- Chân dung nhà lãnh đạo.

- Đặc điểm người lãnh đạo

- Sự khác nhau giữa lãnh đạo & quản lý

2. Các Phẩm chất & phong cách lãnh đạo

- Các phong cách lãnh đạo

- Lãnh đạo tình huống

- Các yếu tố ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo

3. Các kỹ năng cần có của người lãnh đạo thành công

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Kỹ năng quản lý thời gian

- Kỹ năng quản trị dự án

- Kỹ năng đào tạo & phát triển

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng tạo động lực

- Kỹ năng giải quyết xung đột

- Kỹ năng huấn luyện

- Kỹ năng quản lý sự thay đổi

Yamazaki-

05/11/2022-

2 buổi

4

Chuyên đề 4: Quản trị hiện đại trong thế giới VUCA và chân dung nhà quản trị

1. Thời đại VUCA và nhận diện sự thay đổi

- Giới thiệu VUCA

- Nhận thức được sự thay đổi

- Các mô hình thực hiện sự thay đổi thành công

- Mô hình Johansen

2. Kinh doanh và tâm thế quản trị

- Xu hướng đầu tư và kinh doanh

- Tư duy về kinh doanh trong thời đại VUCA

- Phân tích doanh nghiệp

3. Chân dung nhà quản trị

- Tầm nhìn của nhà quản trị thời đại VUCA

- Thách thức đối với các nhà quản trị

Deguchi-

12/11/2022-

2 buổi

5

Chuyên đề 5: Quản lý dịch vụ khách hàng

1. Bản chất của dịch vụ khách hàng

- Dịch vụ là gì?

- Những thay đổi trong khái niệm về dịch vụ

2. Các yếu tố quyết định chất lượng dịch vụ Bài tập nhóm

- Sự hài lòng của khách hàng là gì?

- Khoảnh khắc chân thật

- “Dịch vụ cố định” và “ Dịch vụ ứng dụng”

- Sứ mệnh.Tầm nhìn. Giá trị cốt lõi

3. Hospitality và dịch vụ ứng dụng Nghiên cứu tình huống

- Nghiên cứu tình huống điển hình

- Dịch vụ mà tôi đã trải nghiệm

- Hiếu khách-Hospitality là gì

4. Dịch vụ theo phong cách Nhật Nghiên cứu tình huống

- Văn hóa và dịch vụ

- Omotenashi và Hospitality

- Những tác phong ABC kiểu Nhật cơ bản

5. Cơ chế nâng cao chất lượng dịch vụ

- Cơ chế là gì

- Mối tương quan giữa ý tưởng về dịch vụ (MVC) và cơ chế

- Nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ

6. “Phục hồi” dịch vụ

- Bất mãn

- Xử lý bất mãn

7. Suy nghĩ về dịch vụ trong tương lai của công ty mình

- Xây dựng dịch vụ 3 bên cùng có lợi

Sugaya-

19/11/2022-

2 buổi

6

Chuyên đề 6: Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Chiến lược quản trị công ty và chiến lược quản trị nhân sự

- Tổng quan về tổ chức doanh nghiệp

- Các chức năng cơ bản của quản trị nhân sự

2. Xác định rõ hình mẫu nhân sự và thiết kế tổ chức

- Xây dựng hình mẫu nhân sự và tổ chức bộ phận nhân sự

- Phương pháp xác lập mục tiêu của bộ phận và hệ thống tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

- Cơ cấu tổ chức và phân công nhiệm vụ trong bộ phận nhân sự

3. Quy trình tuyển dụng, bổ dụng, phát triển năng lực, phát triển nghề nghiệp trong quản trị nhân sự (HRM)

Tuyển dụng nhân sự hiệu quả

- Tư duy mới và chiến lược tuyển dụng thời 4.0

- Xây dựng hệ thống marketing tuyển dụng

- Phỏng vấn và đánh giá ứng viên

Lương và chế độ đãi ngộ

- Chính sách lương và các yếu tố ảnh hưởng

- Hệ thống lương và các bước xây dựng cấu trúc lương

- Cơ cấu và ngân sách tiền lương

- Chính sách và chế độ đãi ngộ nhân sự

4. Phát triển nhân sự (HRD) và phát triển tổ chức

Đinh Tiến Dũng-

25- 26/11/2022-

4 buổi

7

Chuyên đề 7: Quản trị tài chính và đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và

vừa

1. Tổng quan về hệ thống tài chính doanh nghiệp

- Tài chính là gì?

- Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp;

- Quản trị tài chính trong giai đoạn khủng hoảng và bình thường mới

2. Công cụ quản lý tài chính doanh nghiệp

- Các báo cáo tài chính

- Hệ thống các chỉ tiêu và tỷ số tài chính

- Kế hoạch kinh doanh

- Kế hoạch ngân sách tiền mặt

- Báo cáo tài chính dự toán

3. Quản trị dòng tiền doanh nghiệp

- Dòng tiền và báo cáo tài chính

- Phân tích dòng tiền và các quyết định tài chính

- Nội dung quản trị dòng tiền và Kế hoạch ngân quỹ tiền mặt

- Đánh giá được khả năng tạo ra tiền của doanh nghiệp trong kỳ kinh doanh tới;

- Đánh giá được khả năng quản lý công nợ;

- Đánh giả được khả năng quản lý tiền thông qua dư lượng tiền mặt – Thu nợ – Trả nợ – Hàng tồn kho trong doanh nghiệp;

4. Phân tích tài chính doanh nghiệp

- Phân tích hoạt động kinh doanh

- Phân tích khả năng thanh toán

- Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản

- Phân tích khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động tài chính

Nguyễn Tấn Bình-

09- 10/12/2022-

4 buổi

8

Chuyên đề 8 : Quản trị chiến lược cho doanh nghiệp nhỏ và vừa + Quản trị rủi ro qua các trường hợp của các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ của Nhật Bản

1. Tổng quan về chiến lược công ty

- Phân tích môi trường KD hiện nay và các thách thức đối với nhà quản lý.

- Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi cho doanh nghiệp

2. Xây dựng chiến lược quản trị công ty hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững

- Tư duy chiến lược kinh doanh toàn cầu

- Chiến lược cạnh tranh cụ thể gắn với sản phẩm và thị trường

3. Cấu trúc tổ chức cho việc thực hiện chiến lược công ty

4. Lập kế hoạch kinh doanh chiến lược cho việc thực hiện chiến lược công ty

Quản trị rủi ro

1. Khái niệm rủi ro và tầm quan trọng của quản trị rủi ro đối với doanh nghiệp

2. Mối quan hệ giữa đánh giá rủi ro và môi trường kinh doanh

3. Các rủi ro trong quản trị doanh nghiệp

+ Rủi ro về chiến lược kinh doanh

+ Rủi ro về tài chính

+ Rủi ro về tuân thủ

+ Rủi ro về tai nạn

+ Rủi ro về rò rỉ thông tin

4. Quy trình quản trị rủi ro trong doanh nghiệp và các bài học thực tiễn từ các SME của Nhật Bản

5. Bài tập nhóm về quản trị rủi ro + Thuyết trình

Kawaguchi-

15-17/12/2022-

6 buổi

9

Chuyên đề 9: Marketing chiến lược cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Marketing Chiến lược gắn với chiến lược quản trị toàn công ty

- Tổng quan về hoạt động Marketing

- Marketing và Quản trị Marketing

- Marketing 4Ps, 7Ps và 4Cs

- Phân tích môi trường kinh doanh phục vụ cho hoạt động hoạch định chiến lược Marketing và Môi trường Marketing:

2. Lập kế hoạch Marketing và triển khai hoạt động Marketing Mix. Marketing B2B; Marketing B2C

3. Marketing số trong thời đại hiện nay

Nguyễn Đình Nam- 23-24/12/2022-

4 buổi

10

Chuyên đề 10: Đổi mới sáng tạo trong kinh doanh

1. Thay đổi nhận thức sáng tạo và mhận diện quá trình sáng tạo

2. Các giai đoạn kỹ thuật của quá trình sáng tạo và thực hành các kỹ thuật sáng tạo:

- Kỹ thuật Brain-storming “Vận não công”

- Phương pháp Mind Map “Bản đồ tư duy”

- Phương pháp Breakthrough Thinking “Tư duy đột phá”

- Phương pháp “Sáu chiếc nón tư duy” (Six Thinking Hats)

3. Đổi mới sáng tạo trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

- Cách mạng công nghiệp 4.0 và nền kinh tế chia sẻ

- Xây dựng mô hình kinh doanh linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả

Chuyên gia JICA hoặc Việt Nam- 25 hoặc 26/12/2022 (dự kiến)-

2 buổi

*

Ngoài chương trình học lý thuyết học viên còn được tham gia chương trình học tập thực tế tại các doanh nghiệp tiêu biểu tại Việt Nam


Các tin liên quan
Chương trình đào tạo sắp khai giảng
Đào tạo riêng theo yêu cầu

Song song với các hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của nhà trường (rộng mở cho nhiều doanh nghiệp). VJCC chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước