Tin khóa học kinh doanh
Vào ngày 19 tháng 3 năm 2022, Phân Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam – Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (VJCC - HCMC) tham gia Lễ  Tổng kết đại hội báo cáo 5S – Chương trình cải tiến Monozukuri  tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG GIA PHA LÊ ( thuộc tập đoàn Hoàng Gia), nhà máy đặt tại KCN Nhơn Trạch II, tỉnh Đồng Nai do chuyên gia Trần Hữu Anh Tuấn tư vấn.


Hình ảnh: Buổi Lễ tổng kết và kết quả thực hiện 5S của Nhà máy
                              
Mặc dù buồi lễ kết thúc nhưng chuyên gia vẫn dõi theo hoạt động 5S của nhà máy và tiếp tục chương trình đào tạo các hoạt động theo mô hình sản xuất của Nhật Bản Monozukuri, do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 hoạt động tư vấn 5S có kéo dài thêm tuy nhiên nhiệt huyết làm việc của các anh chị cán bộ nhân viên công ty cổ phần Hoàng Gia Pha Lê vẫn ngày một nâng cao và tiếp tục tham gia chuỗi đào tạo cho đến năm 2023. Hy vọng  sự năng nổ và lòng quyết tâm của Công ty cổ phần Hoàng Gia Pha Lê giúp tạo ra những sản phẩm uy tín và có chất lượng số 1 sánh tầm với thế giới.


(Ban Khóa học Kinh doanh)

Các tin liên quan
Chương trình đào tạo sắp khai giảng
Đào tạo riêng theo yêu cầu

Song song với các hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của nhà trường (rộng mở cho nhiều doanh nghiệp). VJCC chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước