Tin khóa học kinh doanh
Thông qua hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động và đảm bảo an toàn lao động bằng việc cải thiện môi trường làm việc và điều kiện lao động nhằm nâng cao năng suất và tinh thần của con người, lợi ích của người lao động nói riêng sẽ được đảm bảo và bản thân doanh nghiệp nói chung sẽ phát triển lâu dài, bền vững. Bên cạnh đó, việc cơ giới hóa, tự động hóa thao tác sẽ làm cho tầm quan trọng của việc quản lý các phương tiện sản xuất ngày càng tăng cao.

Các tin liên quan
Chương trình đào tạo sắp khai giảng
Đào tạo riêng theo yêu cầu

Song song với các hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của nhà trường (rộng mở cho nhiều doanh nghiệp). VJCC chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước