Tin khóa học kinh doanh

Làm thế nào để khuyến khích nhân viên cố gắng hết sức mình cho mục tiêu công việc; toàn tâm toàn lực cho nhiệm vụ được giao; khát khao phát triển, hoàn thiện bản thân, hoàn thành mục tiêu tối ưu nhất???

Bên cạnh các phương pháp thông thường liên quan đến cách thức qui trình, chế độ lương bổng đãi ngộ, các bí quyết về tạo động lực  làm việc cho nhân viên ngày càng đóng một vai trò quan trọng, chứng tỏ được tính thuyết phục cao và hiệu quả.

Khóa học này của VJCC chủ yếu hướng tới việc khai thác tối đa giá trị của những bí quyết này, để giúp công ty biến những nhân viên thành “người chủ” của chính quá trình làm việc của mình, tìm thấy được niềm vui, nhìn ra được trách nhiệm và có những nỗ lực để hoàn thành tốt công việc được giao.
Các tin liên quan
Chương trình đào tạo sắp khai giảng
Đào tạo riêng theo yêu cầu

Song song với các hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của nhà trường (rộng mở cho nhiều doanh nghiệp). VJCC chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước