Tin VJCC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

CƠ SỞ II TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2017

 

THÔNG BÁO
    TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI CƠ SỞ II

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCM

 

Trường Đại học Ngoại thương cần tuyển các vị trí sau:

          I. Vị trí, yêu cầu trình độ chuyên môn cần tuyển dụng:

Stt

Vị trí

cần tuyển

Số lượng

Yêu cầu trình độ chuyên môn

1.                Viên chức Hành chính

 

01

Chuyên viên

Ban Tổ chức - Hành chính

01

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin;

2 . Tin học: Trình độ B trở lên;

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên.

4. Yêu cầu khác:

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác tại các trường Đại học;

- Biết sử dụng phần mềm tính lương EDU-PAYMENT, phần mềm quản lý nhân sự là một lợi thế.

 

02

Chuyên viên pháp chế

Ban Tổ chức - Hành chính

01

1/ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Luật hoặc ngành khác phù hợp;

2 / Tin học: Trình độ B trở lên;

3/ Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên.

4/ Yêu cầu khác:

- Ưu tiên người có kinh nghiệm; Có kỹ năng giao tiếp và ứng xử tình huống tốt;

- Có khả năng làm việc độc lập; đạo đức nghề nghiệp tốt

03

Nhân viên y tế

Ban CTCT&SV

01

1. Trình độ: Tốt nghiệp Bác sĩ, Trung cấp y sĩ đa khoa, dược sĩ trung cấp;

2. Tin học:   Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng;

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A hoặc tương đương trở lên đối với Trung cấp, trình độ B1 hoặc tương đương trở lên đối với Bác sĩ

4. Yêu cầu khác:

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc được giao;

- Ưu tiên có kinh nghiệm công tác

04

Chuyên viên  

Ban CTCT&SV

01

1. Trình độ: Tốt nghiệp đại học ngành/ chuyên ngành Công nghệ thông tin , Kinh tế hoặc ngành khác phù hợp.

2. Tin học: Trình độ B trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên.

4. Yêu cầu khác:

- Có kỹ năng giao tiếp tốt;

- Ưu tiên:

  * Người có kinh nghiệm; Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc được giao, chịu được áp lực công việc cao;

 * Biết sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa.

05

Chuyên viên Kế toán

Ban Kế hoạch – Tài chính

01

1. Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên ngành/ chuyên ngành tài chính kế toán.

2. Tin học: Trình độ B trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên

4. Yêu cầu khác:

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc được giao;

- Chịu được áp lực công việc cao.

06

Chuyên viên  

Ban Quản lý Đào tạo

01

 

1.      Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên ngành/ chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc tương tự.

2.      Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên

3.      Yêu cầu khác:

Ưu tiên biết dùng Edusoft và Edusoft-web.

01

1.Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Quản trị kinh doanh hoặc Kinh tế .

2. Tin học: Trình độ B trở lên;

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên.

4. Yêu cầu khác:

Ưu tiên biết dùng Edusoft và có kinh nghiệm quản lý sinh viên, t hành thạo tin học văn phòng, cẩn thận, chính xác.

07

Chuyên viên

Đảm bảo chất lượng

Ban Khảo thí & Đảm bảo

chất lượng

01

1.Trình độ: Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục, ngành Quản lý giáo dục, Giáo dục học, Tâm lý học, Xã hội học, Thống kê giáo dục, Công nghệ thông tin hoặc ngành khác phù hợp.

2. Tin học: Trình độ B trở lên;

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên. Có khả năng giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh.

4. Yêu cầu khác:

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm về kiểm định chất lượng, phân tích và xử lý dữ liệu trên các phần mềm tin học, xây dựng và vận hành quy trình ISO.

- Có khả năng sử dụng các công cụ phân tích số liệu, khảo sát đánh giá như SPSS, LimSurvey…

 

08

Chuyên viên Khảo thí

Ban Khảo thí & Đảm bảo

chất lượng

01

1.Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Công nghệ thông tin,Quản lý giáo dục, Giáo dục học hoặc ngành khác phù hợp.

2. Tin học: Trình độ B trở lên;

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên.

4. Yêu cầu khác:

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

- Ưu tiên người có kinh nghiệm về kiểm định chất lượng, khảo thí, công nghệ thông tin.

09

Thư viện viên

Ban Thông tin – Thư viện

01

1.Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên ngành/ chuyên ngành Thông tin – Thư viện.

2. Tin học: Trình độ B trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên

4. Yêu cầu khác:

 Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại thư viện các trường Cao đẳng, Đại học, các Viện… am hiểu về thư viện số.

10

Nhân viên

Ban Quản trị thiết bị

01

1. Trình độ: Trình độ cao đẳng trở lên , chuyên ngành Kinh tế, kỹ thuật hoặc ngành khác phù hợp.

2. Tin học: Trình độ A trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên

3. Yêu cầu khác:

- C ó bằng lái xe B2 và đã lái xe thực tế từ 02 năm trở lên;

- Có sức khỏe tốt, thông thạo đường phố; ưu tiên người có kinh nghiệm chuyên nghiệp, chăm sóc và lái xe an toàn.

11

Chuyên viên

Quản lý tài sản

Ban Quản trị thiết bị

01

1. Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành/ chuyên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh hoặc ngành khác phù hợp.

2. Tin học: Trình độ B trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên.

12

Chuyên viên

Ban Đào tạo Quốc tế

01

1. Trình độ:  Tốt nghiệp đại học các ngành Tiếng Anh, Kinh tế, Xã hội, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng và Quản lý giáo dục hoặc ngành khác phù hợp.

2. Tin học: Trình độ B trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B2 hoặc tương đương trở lên.

4. Yêu cầu khác:

- Có kỹ năng giao tiếp tốt;

- Ưu tiên người có kinh nghiệm tuyển sinh đào tạo quốc tế.

13

Chuyên viên Hợp tác quốc tế

Ban QLKH&HTQT

01

1. Trình độ:  Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp.

2. Tin học: Trình độ B trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B2 hoặc tương đương trở lên.

4. Yêu cầu khác:

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về Hợp tác quốc tế.

14

Trợ lý

Bộ môn Cơ sở - Cơ bản

01

1.Trình độ:  Có bằng Đại học trở lên với ngành/ chuyên ngành: Hành chính học; Quản trị kinh doanh; Quản lý giáo dục hoặc chuyên ngành khác phù hợp.

2. Tin học: Trình độ B.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên.

15

Trợ lý

Bộ môn Nghiệp vụ

01

1.Trình độ:  Có bằng Đại học trở lên với ngành/ chuyên ngành: Hành chính học; Quản trị kinh doanh; Quản lý giáo dục hoặc chuyên ngành khác phù hợp.

2. Tin học: Trình độ B.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên.
4. Yêu cầu khác:

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc được giao;

- Ưu tiên có kinh nghiệm công tác.

1.   Giảng viên

 

01

Tổ Tiếng Anh cơ sở

 

04

1. Trình độ:   C ó bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại khá ngành/ chuyên ngành tiếng Anh hoặc Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng và có bằng thạc sỹ trở lên ngành/chuyên ngành giảng dạy Tiếng Anh hoặc ngành/ chuyên ngành   Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Quản lý Giáo dục;

2. Có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 6.5 trở lên đối với ứng viên không có bằng Đại học hoặc bằng Thạc sỹ ngành/ chuyên ngành giảng dạy Tiếng Anh.

3. Tin học: Trình độ B trở lên

4. Có Ngoại ngữ 2 trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (1 trong 6 thứ tiếng: Nga, Pháp, Đức, Nhật, Trung, Hàn).

 

02

Tổ Tiếng Anh

chuyên ngành

01

1. Trình độ:   C ó bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại khá ngành/ chuyên ngành tiếng Anh hoặc Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hang và có bằng thạc sỹ trở lên ngành/chuyên ngành giảng dạy Tiếng Anh hoặc ngành/ chuyên ngành   Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Quản lý Giáo dục;

2. Có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 6.5 trở lên đối với ứng viên không có bằng Đại học hoặc bằng Thạc sỹ ngành/ chuyên ngành giảng dạy Tiếng Anh.

3. Tin học: Trình độ B trở lên

4. Có Ngoại ngữ 2 trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (1 trong 6 thứ tiếng: Nga, Pháp, Đức, Nhật, Trung, Hàn).

 

03

Tổ Toán

01

 

1.Trình độ:   C ó bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại khá và có bằng thạc sỹ trở lên ngành/ chuyên ngành công nghệ thông tin.

2. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên;

 

04

Tổ Lý luận

chính trị

01

 

1.Trình độ:   C ó bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại khá và có bằng thạc sỹ trở lên ngành/ chuyên ngành Triết học, Logic học.

2. Tin học: Trình độ B trở lên

3. Ngoại ngữ :   Tiếng Anh trình   độ B1 hoặc tương đương trở lên;

 

05

Tổ Bộ môn

Tài chính Ngân hàng

02

 

1. Trình độ: C ó bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại khá và có bằng thạc sỹ trở lên ngành/ chuyên ngành Tài chính, Tài chính ngân hàng hoặc chuyên ngành phù hợp.

2. Tin học: Trình độ B trở lên

3. Ngoại ngữ :   Tiếng Anh trình   độ B2 hoặc tương đương trở lên.

4. Yêu cầu khác:

- Có khả năng giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh;

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh ở nước ngoài.

 (Môn Thị trường tài chính quốc tế đã được duyệt 01 chỉ tiêu năm 2016 và ký hợp đồng làm việc tuy nhiên GV đã nộp đơn   xin nghỉ việc).

06

Tổ Bộ môn

Quản trị kinh doanh

05

 

1. Trình độ: C ó bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại khá và có bằng thạc sỹ trở lên ngành/ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính hoặc chuyên ngành phù hợp.

2. Tin học: Trình độ B trở lên;

3. Ngoại ngữ :   Tiếng Anh trình   độ B2 hoặc tương đương trở lên.

4. Yêu cầu khác:

- Có khả năng giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh;

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh ở nước ngoài.

07

Tổ Bộ môn Thương mại

Quốc tế; Tổ Đầu tư và

Chuyển giao công nghệ

01

1. Trình độ:

- C ó bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại khá và có bằng thạc sỹ trở lên ngành/ chuyên ngành Kinh tế.

2. Tin học: Trình độ B trở lên;

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình   độ B2 hoặc tương đương trở lên.

4. Yêu cầu khác:

- Có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh;

 - Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh ở nước ngoài .

 

 

(Tổng cộng 16 viên chức hành chính và 15 giảng viên)


 

 

II. Về Ngoại ngữ, Tin học và các điều kiện khác:

1. Ngoại ngữ:

- Trình độ A đối với ngạch cán sự và tương đương; Trình độ B1 đối với ngạch giảng viên và tương đương (01 trong 07 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Nhật, Trung, Đức, Hàn);

- Ngoại ngữ hai trình độ B1 hoặc tương đương đối với ứng viên dự tuyển vào vị trí Giảng viên Tiếng Anh (01 trong 06 thứ tiếng: Nga, Pháp, Nhật, Trung, Đức, Hàn).

2. Tin học :

- Trình độ A đối với ngạch cán sự và tương đương;

- Trình độ B đối với ngạch giảng viên hoặc tương đương.

3. Điều kiện khác: Có sức khỏe tốt, đạo đức tốt; Có khả năng làm việc độc lập, có tinh thần hợp tác.

4.   Hồ sơ theo mẫu của Nhà trường gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển (viết tay);

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu của Nhà trường có xác nhận của chính quyền địa phương ;

- Bản sao có chứng thực các văn bằng chứng chỉ, bảng điểm có liên quan;

- Bản sao có chứng thực giấy khai sinh, chứng minh thư, hộ khẩu;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên (trong thời gian 6 tháng);

- 02 ảnh 4x6 (chụp trong thời gian 6 tháng), 02 phong bì dán tem (ghi rõ địa chỉ liên lạc).

- Bản sao y giấy công nhận văn bằng của Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (đối với ứng viên có bằng tốt nghiệp do cơ sở nước ngoài cấp).

5. Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 28/09/2017.

6. Lịch kiểm tra môn điều kiện : Ngoại ngữ và Tin học: dự kiến 25 - 27/10/2017.

7. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ :

Ban Tổ chức - Hành chính, Phòng 101- Trường Đại học Ngoại thương- Cơ sở II tại Tp. HCM.              

Số 15 đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Cô Trần Thị Phương - 028.35127254 (ext 800/ 823) hoặc website: http://cs2.ftu.edu.vn/

Cơ sở II sẽ không trả lại hồ sơ ./.

 

Các tin liên quan
Chương trình đào tạo sắp khai giảng
Đào tạo riêng theo yêu cầu

Song song với các hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của nhà trường (rộng mở cho nhiều doanh nghiệp). VJCC chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước