Tin khóa học tiếng Nhật
BJT là kỳ thi kiểm định khả năng sử dụng Tiếng Nhật chuẩn trong môi trường làm việc một cách chính xác, rõ ràng.
Cho đến nay, đã có trên 850 công ty tham dự kỳ thi này.

【Đặc thù】
①Đề thi được xây dựng đặc thù cho môi trường công việc. Kiểm định khả năng sử dụng Tiếng Nhật trong thực tiễn.
②Thang điểm tối đa 800 điểm. Bất kỳ ai, vào thời điểm nào cũng có thể dự thi để so sánh điểm số đạt được.Các tin liên quan