Thông tin du học Nhật Bản

VJCC-HCMC còn là địa điểm đặt tài liệu du học của Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO). Vì vậy, nếu muốn du học ở Nhật Bản và đang tìm kiếm thông tin về các khoá học, có thể tham khảo các tài liệu về hệ thống giáo dục Nhật Bản, các khoá học tại các trường, điều kiện nhập học, thủ tục xin học, chi phi học tập và sinh hoạt, học bổng và các hỗ trợ tài chính. Các tài liệu này rất hữu ích trong việc giúp bạn đọc đưa ra quyết định học ở đâu và học cái gì tại Nhật.


   Trang web liên quan đến thông tin du học:
  ● Tổ chức Hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản (JASSO) :  http://www.jasso.go.jp/index_e.html
  ● Tổng Lãnh Sự Quán Nhật Bản tại Tp.HCM :  http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp
  ● Câu lạc bộ Cựu du học sinh Nhật Bản tại Tp.HCM (JUACH) :  http://juach.net