Dịch vụ

Dịch vụ tra cứu thông tin tài liệu thư viện: bạn đọc có thể tra cứu thông tin tài liệu thông qua các mục lục tra cứu bằng file giấy hoặc trên máy tính.

Dịch vụ tra cứu thông tin trên internet: bạn đọc có thể sử dụng internet để tra cứu thông tin, phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt có thể tra cứu những trang thông tin bằng tiếng Nhật. (Quy tắc sử dụng internet trong thư viện VJCC-HCMC)

Dịch vụ cho mượn tài liệu về nhà (Quy định mượn sách về nhà)

Kênh truyền hình NHK: với các bản tin về tình hình thời sự ở Nhật và trên toàn thế giới, cuộc sống văn hoá và thể thao ở Nhật, kênh truyền hình NHK không những chỉ giúp bạn cập nhật thông tin mà còn giúp bạn nâng cao kỹ năng nghe tiếng Nhật của bạn.