Thông báo
Thông báo tăng lệ phí làm Thẻ thư viện & thay đổi giờ mở cửa thư viện từ ngày 1/1/2012

Thư viện
Chương trình đào tạo sắp khai giảng
Đào tạo riêng theo yêu cầu

Song song với các hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của nhà trường (rộng mở cho nhiều doanh nghiệp). VJCC chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước