Thông tin chi tiết
 • Công ty Quốc tế Panasonic Excel
 • Chuyên gia tư vấn cao cấp của JICA
 • Giảng viên đào tạo cho nhân viên trước khi phái cử sang Asean
 • Giảng viên của Trung Tâm Nhật Bản tại các quốc gia Việt Nam, Myanma, Mông Cổ

Kinh nghiệm quản lý: 

       1 năm: Trưởng phòng tổng hợp sản xuất của 1 hãng phụ kiện (Cải cách về Monozukuri của một nhà máy ở Indonesia)

    4 năm: Phụ trách nhà máy của 1 hãng âm thanh (Điều hành nhà máy sản xuất tại Thái Lan)

   10 năm: Công ty Panasonic (Bộ phận phụ trách về hệ thống AV, điện thoại di động)

   Trưởng phòng mua hàng (mua vật tư cung ứng từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Đông Nam Á), Ủy thác sản xuất

 28 năm: Công ty Panasonic (Bộ phận phụ trách về Tivi)

    4 năm: Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh, Bộ phận Tivi thị trường Mỹ

    6 năm: Trưởng phòng quản lý nhà máy tại nhà máy Utsunomiya, Bộ phận Tivi

    8 năm: Trưởng phòng mua hàng, sản xuất, Bộ phận Tivi thị trường Mỹ

    10 năm: Phòng quản lý sản xuất nhà máy Utsunomiya, Bộ phận Tivi