Thông tin chi tiết
  • Năm 1981 Gia nhập Panasonic, làm việc tại Panasonic 34 năm và nghỉ hưu vào năm 2015.
  • Từng là Phó giám đốc Panasonic Philippines
  • Trưởng bộ phận phụ trách thị trường mới (Việt Nam, Myanmar…), Phòng bán hàng Panasonic Châu Á – Thái Bình Dương
  • Trường phòng bán hàng Hawaii, Tập đoàn Panasonic, Hoa Kỳ.
  • Trưởng phòng kinh doanh nước ngoài, Bộ phận kinh doanh màn hình máy tính, công ty AVC, Panasonic.
  • Trưởng phòng kinh doanh thiết bị màn hình của Panasonic Đài Loan
  • Hiện tại là chuyên gia của JICA, tham gia giảng dạy tại các trung tâm JICA tại Mông Cổ, Campuchia, Myanmar và Kazakhstan.