Thông tin chi tiết
  • Nguyên cán bộ Ngân hàng thế giới
  • Cố vấn trưởng nhóm, Ngân hàng phát triển châu Á