Thông tin chi tiết

  • Trưởng khoa Sau đại học về Khoa học và Kỹ thuật, ĐH Toyo
  • Giáo sư ngành Kỹ thuật Y-sinh, ĐH Toyo

♦ Môn giảng dạy:

  • Hệ thống sản xuất theo phong cách Nhật Bản
  • Monozukuri (*)