Thông tin chi tiết
  • Nguyên giám đốc nhân sự các tập đoàn lớn của Nhật Bản (Hermes Japan)
  • Chủ tịch Athena HROD- chuyên tư vấn về nhân sự và phát triển tổ chức cho doanh nghiệp
  • Chuyên gia tư vấn phát triển tổ chức và nguồn nhân lực.
  • Chuyên gia về HR đã được chứng nhận bởi tổ chức JSHRM
  • Ủy viên ban chấp hành Hiệp hội Quản trị Nguồn nhân lực Nhật Bản.