Thông tin chi tiết
  • Cố vấn Tập đoàn Panasonic Excel International, chuyên gia cao cấp JICA - Hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Matsushita (Panasonic)ở nhiều cương vị như Giám đốc kinh doanh, Giám đốc nhà máy; Giám đốc điều hành;...
  • Nguyên Hiệu trưởng trường học Monozukuri, Nguyên Hiệu trưởng Học viện Kỹ thuật điện tử Matsushita
  • Từng làm việc tại công ty Phát triển nhân sự, trưởng phòng dự án công ty Display Devices
  • Giám đốc nhà máy Matsushita Malaysia
  • Chuyên gia đào tạo và tư vấn hiện trường tại Việt Nam
  • Kinh nghiệm giảng dạy các khóa về Lập kế hoạch sản xuất, Quản lý Sản xuất, Cải tiến…