Thông tin chi tiết
  • 35 kinh nghiệm quản trị ở nhiều vị trí công việc trong Tập đoàn Panasonic
  • Từng nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn: nguyên thành viên HĐQT, nguyên Giám đốc Công ty Matsushita Denso; nguyên Giám đốc cung ứng, nguyên Giám đốc hệ thống công ty tại Trụ sở chính của Tập đoàn
  • Là một trong những người được trực tiếp làm việc với ông Matsushita Konosuke, lĩnh hội nhiều tư duy và cách thức vận hành, đổi mới doanh nghiệp từ vị thánh kinh doanh này.
  • Tác giả 2 cuốn sách "Thắp lửa trái tim: những bài học quản trị thực tiễn từ Konosuke Matsushita - nhà sáng lập Tập đoàn Panasonic để thắp lên ngọn lửa đam mê" và cuốn "Trở thành vị thánh Kinh doanh nhờ những bài học từ Vua Ô-tô"  
  • Là giảng viên gắn bó với Keieijuku Việt Nam từ năm 2010 đến nay.