Đăng ký thuê phòng và trang thiết bị

MẪU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG PHÒNG VÀ THIẾT BỊ TẠI VJCC-HCMC

APPLICATION FORM FOR THE RENTAL OF FACILITIES AND EQUIPMENTS

Ngày đăng ký/Date Received

Số đăng ký/No. Received

1. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG/CONTENT OF APPLICATION

Ngày đăng ký
Date of Reservation

Tên hoạt động
Activities Name

Nội dung hoạt động
Content of Activities

¨ Hội nghị/Conference ¨ Triển lãm/Exhibition
¨ Lớp học/Lecture ¨ Hoạt động khác/Others:
¨ Hội thảo/Seminar ( )

Tên phòng sử dụng
Using room

¨ Tokyo Room 1 ¨ Osaka Room 1
¨ Tokyo Room 2 ¨ Osaka Room 2
¨ Tokyo Room 3 ¨ Kyoto Room
¨ Kyushu Room ¨ Kobe Room

Ngày giờ sử dụng
Date and Time

Ngày/Date (D-M-Y)

Thời gian/Time

-

-

Số lượng người tham dự
Number of Participants

Person

Mục đích sử dụng
Purpose of the use

2. NGƯỜI ĐẶT PHÒNG/APPLICANT

Tên Công ty/Tổ chức
Organization/Company Name

Tên người đặt phòng
Name of Applicant

Họ Tên/Name

Liên hệ/Contact

Email

Tên người đại diện
Name of Representative

Họ Tên/Name

Chức vụ/Position

Mô hình Công ty/Tổ chức
Kind of Company/Organization

¨ Công ty tư nhân/Private Company
¨ Cơ quan chính phủ/Government ¨ Tổ chức/Association
¨ Tổ chức phi chính phủ/NGO ¨ Cá nhân/Personal
¨ Trường học-Học viện/University ¨ Loại hình khác/Others
¨ Đại sứ quán/Embassy ( )

3. ĐỒ DÙNG VÀ THIẾT BỊ/GOODS AND EQUIPMENTS

VJCC-HCMC

Cá nhân/Personal

Thiết bị/Item

Số lượng/Quantity

Thiết bị/Item

Số lượng/Quantity

4. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ (NẾU CÓ)/LAYOUT (IF ANY)


BỘ PHẬN THIẾT BỊ NGƯỜI ĐẶT PHÒNG


Chương trình đào tạo sắp khai giảng
Đào tạo riêng theo yêu cầu

Song song với các hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của nhà trường (rộng mở cho nhiều doanh nghiệp). VJCC chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước