Cho thuê áo lễ hội Nhật
  • Đối với những cá nhân có nhu cầu nhận thông tin về du học Nhật Bản tại VJCC.

Xin vui lòng download mẫu đơn đăng ký tại link sau:

Phiếu đăng ký thông tin cá nhân

  • Đối với những cá nhân, đoàn thể muốn thuê mượn trang thiết bị của ban Giao lưu như:

Yukata, Hakama, Happi, Đồ trà đạo ...

Xin vui lòng download mẫu đơn đăng ký tại link sau:

Bản cam kết thuê mượn trang thiết bị

  • Đối với những cơ quan đoàn thể muốn sử dụng dịch vụ của ban Giao lưu như:

Tổ chức các hội thảo du học, đăng thông tin quảng cáo, tuyển dụng ....

Xin vui lòng liên hệ với Ban giao lưu số máy lẻ: 123

Chương trình đào tạo sắp khai giảng
Đào tạo riêng theo yêu cầu

Song song với các hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của nhà trường (rộng mở cho nhiều doanh nghiệp). VJCC chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước