Cho thuê áo lễ hội Nhật
  • Đối với những cá nhân có nhu cầu nhận thông tin về du học Nhật Bản tại VJCC.

Xin vui lòng download mẫu đơn đăng ký tại link sau:

Phiếu đăng ký thông tin cá nhân

  • Đối với những cá nhân, đoàn thể muốn thuê mượn trang thiết bị của ban Giao lưu như:

Yukata, Hakama, Happi, Đồ trà đạo ...

Xin vui lòng download mẫu đơn đăng ký tại link sau:

Bản cam kết thuê mượn trang thiết bị

  • Đối với những cơ quan đoàn thể muốn sử dụng dịch vụ của ban Giao lưu như:

Tổ chức các hội thảo du học, đăng thông tin quảng cáo, tuyển dụng ....

Xin vui lòng liên hệ với Ban giao lưu số máy lẻ: 123