Cho thuê phòng và thiết bị tổ chức hội thảo

1. Bảng giá thuê phòng (VND/ giờ)

Phòng OSAKA (1) TOKYO (1) TOKYO  (2) TOKYO  (3) TOKYO  (1) + (2) + (3)
Diện tích   56,7 m2 56,7 m2 56,7 m2 56,7 m2 170 m2
Sức chứa Lớp học  3 0 người  Lớp học 30  người  Lớp học 30  người Lớp học 30  người Lớp học 120  người 
Thứ 2 – Thứ 6 205.000 205.000 205.000 205.000 615.000
Thứ 7 & CN
310.000 310.000 310.000 310.000 930.000

 

Phòng OSAKA   (2)

KYOTO

KYUSHU
OSAKA   (1+2) Sảnh
Diện tích 56,7 m2 45,6 m2 76 m2
113,4 m2 110 m2
Sức chứa Lớp học   30 người Lớp học   30 người Lớp học    50 người
Lớp học 0 người Tiệc trà
Thứ 2 – Thứ 6 205.000 205.000 310.000
410.000 250.000
Thứ 7 & CN
310.000 310.000 465.000
620.000 360.000

Phòng NAGOYA  (1)

NAGOYA  (2)NAGOYA  (1+2)
Diện tích 68 m2 72 m2

140 m2
Sức chứa Lớp học  50  người Lớp học  5 0 người
Lớp học 100 người
Thứ 2 – Thứ 6 250.000 270.000

520.000
Thứ 7 & CN
375.000 405.000
780.000

2. B ảng giá thuê thiết bi ( Giá thuê tính theo nửa ngày)

THIẾT BỊ
GIÁ THUÊ(VNĐ)
SÁNG | CHIỀU | TỐI
1 NGÀY
Bộ mic 2 chiếc 250.000 500.000
Máy chiếu + Màn chiếu 650.000 1.300.000Máy tính xách tay (Máy tính) 330.000 650.000Khăn trải bàn 50.000 VNĐ/Chiếc

3.  Bảng giá các dịch vụ chuẩn bị cho chương trình
Theo nguyên tắc, việc chuẩn bị các vật dụng phục vụ cho chương trình dưới đây sẽ do phía khách hàng tự đảm nhận. Tuy nhiên, đáp ứng nhu cầu của quý khách, VJCC cũng tiến hành các dịch vụ chuẩn bị này. Chi phí sử dụng dịch vụ và chi phí quản lý sẽ bằng 20% chi tổng chi phí tiến hành chương trình. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ bố trí, sắp xếp phục vụ chương trình, xin vui lòng liên hệ với nhân viên Trung tâm để biết thêm chi tiết. VJCC chỉ đóng vai trò cầu nối giúp quý khách thực hiện công tác chuẩn bị, sắp xếp.và hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu phát sinh sự cố giữa quý khách hàng và nhà cung ứng các dịch vụ trên.

Các dịch vụ cung ứng theo yêu cầu
Phông nền, biểu ngữ
Hoa cắm bàn
Nước khoáng
Bộ đàm nghe phiên dịch
Phiên dịch
Tiệc trà
Bữa trưa, bữa tối
Chương trình đào tạo sắp khai giảng
Đào tạo riêng theo yêu cầu

Song song với các hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của nhà trường (rộng mở cho nhiều doanh nghiệp). VJCC chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước