N2.2-12-2022 - LỚP DỰ BỊ LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 THÁNG 12/2022
 • Thời gian
 • Từ 26/12/2022 đến 13/3/2023(10 tuần/ 27 buổi/54 giờ)Giờ học:từ 18:15 ~ 20:15 các tối thứ 2, 4, 6
 • Học phí
 • 3.000.000 đồng(giảm 20% cho học sinh, sinh viên chính quy)
 • Giảng viên
 • Thầy Trần Hữu Trí
  Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo
  Thầy Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương.
 •  
LỚP DỰ BỊ LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 THÁNG 12/2022
N2-12-2022 - LUYỆN THI JLPT N2 CẤP TỐC THÁNG 12/2022
 • Thời gian
 • Từ ngày 24/12/2022 ~ 19/03/2023 (18 buổi/54 giờ) Giờ học : 08:30 ~ 11:30 Các NGÀY THỨ 7 & CHỦ NHẬT
 • Học phí
 • 3.300.000 đồng (giảm 20% học sinh, sinh viên)
 • Giảng viên
 • Thầy Trần Hữu Trí
  Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo
  Thầy Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • - Bạn không tự tin khi kỳ thi JLPT 7/2023 sắp đến gần
  - Bạn đã có kiến thức nền và muốn nâng cao điểm số
  - Bạn quá bận rộn không thể đến lớp học buổi tối
 •  
LUYỆN THI JLPT N2 CẤP TỐC THÁNG 12/2022
N1.1-12-2022 - LỚP DỰ BỊ LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 THÁNG 12/2022
 • Thời gian
 • Từ 26/12/2022 đến 13/3/2023(10 tuần/ 27 buổi/54 giờ)Giờ học:từ 18:15 ~ 20:15 các tối thứ 2, 4, 6
 • Học phí
 • 3.200.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 2.600.000)
 • Giảng viên
 • Thầy Trần Hữu Trí
  Thầy Phạm Trọng Khanh
  Thầy Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • • Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2 hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương.
 •  
LỚP DỰ BỊ LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 THÁNG 12/2022
N1-12-2022 - LUYỆN THI JLPT N1 CẤP TỐC THÁNG 12/2022
 • Thời gian
 • Từ ngày 24/12/2022 ~ 19/03/2023 (18 buổi/54 giờ) Giờ học : 08:30 ~ 11:30 Các NGÀY THỨ 7 & CHỦ NHẬT
 • Học phí
 • 3.500.000
 • Giảng viên
 • Thầy Trần Hữu Trí
  Cô Võ Thị Mai Hương
  Thầy Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • - Bạn không tự tin khi kỳ thi JLPT 7/2023 sắp đến gần
  - Bạn đã có kiến thức nền và muốn nâng cao điểm số
  - Bạn quá bận rộn không thể đến lớp học buổi tối
 •  
LUYỆN THI JLPT N1 CẤP TỐC THÁNG 12/2022
N3.01 2223 - LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3 THÁNG 9/2022
 • Thời gian
 • Từ ngày 20/9 ~ 19/11/2022 (9 tuần/27 buổi/54 giờ)Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ Ba, thứ Năm & thứ Bảy hàng tuần Khai giảng: 18:15 ngày 20/9/2022 (thứ Ba)
 • Học phí
 • 2.800.000 đồng(giảm 20% cho học sinh, sinh viên chính quy)
 • Giảng viên
 • • Ms. Nguyễn Thùy Tiên
  • Ms. Nguyễn Thị Thanh Thảo
  • Ms. Trần Bích Thủy
 • Đối tượng tham gia
 • * Những người vừa đậu NLNN N4.
  * Những người có trình độ Nhật ngữ sơ cấp & có ý định tham gia kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 vào tháng 12/2022.
 •  
LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3 THÁNG 9/2022
Xem thêm các khóa học khác
Hình ảnh các khóa học
Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC