NN1 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 05/2022
 • Thời gian
 • Từ ngày 09/05 ~ 08/07/2022 (9 tuần/27 buổi/54 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ Hai, thứ Tư & thứ Sáu hàng tuần) Khai giảng: 18:15 ngày 09/5/2022 (thứ Hai)
 • Học phí
 • 3.200.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 2.600.000)
 • Giảng viên
 • - Đã được đào tạo về phương pháp giảng dạy tiếng Nhật tại Nhật Bản.
  - Có kinh nghiệm giảng dạy Lớp Luyện thi năng lực Nhật ngữ.
  - Nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm.
  ● Thầy Trần Hữu Trí, Thầy Phạm Trọng Khanh, Thầy Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2 hoặc
  có trình độ tiếng Nhật tương đương.
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 05/2022
NN2 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 05/2022
 • Thời gian
 • Từ ngày 09/05 ~ 08/07/2022 (9 tuần/27 buổi/54 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ Hai, thứ Tư & thứ Sáu hàng tuần) Khai giảng: 18:15 ngày 09/5/2022 (thứ Hai)
 • Học phí
 • 3.000.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 2.400.000)
 • Giảng viên
 • - Đã được đào tạo về phương pháp giảng dạy tiếng Nhật tại Nhật Bản.
  - Có kinh nghiệm giảng dạy Lớp Luyện thi năng lực Nhật ngữ.
  - Nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm.
  ● Thầy Trần Hữu Trí, Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo, Thầy Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 hoặc
  có trình độ tiếng Nhật tương đương.
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 05/2022
NN3 - LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3 - THÁNG 5/2022
 • Thời gian
 • Từ ngày 05/5 ~ 30/6/2022 (9 tuần/25 buổi/50 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ Ba, thứ Năm & thứ Bảy hàng tuần) Khai giảng: 18:15 ngày 05/5/2022 (thứ Ba)
 • Học phí
 • 2.500.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv hệ chính quy độ tuổi 18~22: 2.000.000 đồng)
 • Giảng viên
 • • Ms. Nguyễn Thùy Tiên
  • Ms. Nguyễn Thị Thanh Thảo
  • Ms. Trần Bích Thủy
 • Đối tượng tham gia
 • Những người vừa đậu NLNN N4.
  Những người có trình độ Nhật ngữ sơ cấp & có ý định
  tham gia kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 vào tháng 7/2022.
 •  
LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3 - THÁNG 5/2022
NN4 - LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N4 - THÁNG 5/2022
 • Thời gian
 • Từ ngày 05/05 ~ 30/06/2022 (9 tuần/25 buổi/50 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ Ba, thứ Năm & thứ Bảy hàng tuần) Khai giảng: 18:15 ngày 05/5/2022 (thứ Ba)
 • Học phí
 • 2.300.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv hệ chính quy độ tuổi 18~22: 1.850.000
 • Giảng viên
 • Giảng viên Việt Nam nhiều năm kinh
  nghiệm giảng dạy tiếng Nhật
 • Đối tượng tham gia
 • Những người vừa đậu NLNN N5.
  Những người có trình độ Nhật ngữ sơ cấp & có ý định
  tham gia kỳ thi năng lực Nhật ngữ N4 vào tháng 7/2022.
 •  
LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N4 - THÁNG 5/2022
NN5 - LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N5 - THÁNG 5/2022
 • Thời gian
 • Từ ngày 05/05 ~ 30/06/2022 (9 tuần/25 buổi/50 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ Ba, thứ Năm & thứ Bảy hàng tuần
 • Học phí
 • 2.000.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 1.600.000)
 • Giảng viên
 • Giảng viên người Việt giàu kinh nghiệm đang
  giảng dạy tại các trường đại học.
 • Đối tượng tham gia
 • Những người vừa hoàn thành 25 bài giáo trình Minna no
  Nihongo sơ cấp 1.
  Những người có trình độ Nhật ngữ sơ cấp & có ý định
  tham gia kỳ thi năng lực Nhật ngữ N5 vào tháng 7/2022
 •  
LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N5 - THÁNG 5/2022
Xem thêm các khóa học khác
Hình ảnh các khóa học
Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC