BPD-01 - BIÊN – PHIÊN DỊCH NHẬT NGỮ THƯƠNG MẠI - 1 (NHẬP MÔN)
 • Thời gian
 • 08/5 ~ 30/5/2021 Giờ học: 8:30 ~ 11:30 (3 tiếng) Các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần
 • Học phí
 • 3.300.000 đồng (giảm giá cho hs, sv hệ chính quy tuổi 18 đến 22: 2.700.000 đồng)
 • Giảng viên
 • Th.S VÕ THỊ MAI HƯƠNG
  ● Du học Nhật Bản từ 1998 đến 2005
  ● Nguyên trưởng khoa tiếng Nhật trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
  ● Nguyên trưởng đại diện WDB Co., Ltd tại Việt Nam.
  ● Biên - Phiên dịch viên cao cấp cho các cơ quan, tổ chức của Việt Nam & Nhật Bản.
  ● Hiện tại đang làm Marketing Manager cho Công ty Phần mềm Quantic.
 • Đối tượng tham gia
 • - Những người muốn trở thành biên dịch, phiên dịch viên chuyên nghiệp.
  - Những người đang làm công việc liên quan đến lĩnh vực biên – phiên dịch tiếng Nhật.
  - Học viên có trình độ Nhật ngữ N2 hoặc tương đương trở lên.
 •  
BIÊN – PHIÊN DỊCH NHẬT NGỮ THƯƠNG MẠI - 1 (NHẬP MÔN)
NN1 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 3/2021
 • Thời gian
 • Ngày 15/3/2021 đến ngày 21/5/2021 (27 buổi/ 54 giờ) Giờ học : từ 18:15 ~ 20:15 các tối thứ 2, thứ 4 & thứ 6 hàng tuần
 • Học phí
 • 3.000.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22)
 • Giảng viên
 • Thầy Trần Hữu Trí,
  Thầy Phạm Trọng Khanh,
  Thầy Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2
  hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương.
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 3/2021
NN2 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 3/2021
 • Thời gian
 • Ngày 15/3/2021 đến ngày 21/5/2021 (27 buổi/ 54 giờ) Giờ học : từ 18:15 ~ 20:15 các tối thứ 2, thứ 4 & thứ 6 hàng tuần
 • Học phí
 • 2.800.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22)
 • Giảng viên
 • Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo,
  Thầy Võ Chính Trung,
  Thầy Trần Hữu Trí
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3
  hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương.
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 3/2021
NN3 - LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3 - THÁNG 3/2021
 • Thời gian
 • Ngày 30/3 ~ 26/6/2021 (12 tuần/36 buổi/72 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ Ba, thứ Năm & thứ Bảy hàng tuần
 • Học phí
 • 3.100.000 đồng (giảm giá cho hs, sv hệ chính quy tuổi 18 đến 22: 2.500.000 đồng)
 • Giảng viên
 • • Ms. Nguyễn Thùy Tiên
  • Ms. Nguyễn Thị Thanh Thảo
  • Ms. Trần Bích Thủy
 • Đối tượng tham gia
 • Những người có trình độ Nhật ngữ sơ cấp & có ý định
  tham gia kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 vào tháng 7/2021.
 •  
LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3 - THÁNG 3/2021
NN1 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 9/2020
 • Thời gian
 • ngày 21/9 ~ 20/11/2020 (27 buổi/54 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 các tối thứ Hai, thứ Tư & thứ Sáu hàng tuần
 • Học phí
 • 2.700.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22)
 • Giảng viên
 • Thầy Trần Hữu Trí,
  Thầy Phạm Trọng Khanh,
  Thầy Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên có trình độ Nhật ngữ tương đương N2
  (cấp 2).
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 9/2020
Xem thêm các khóa học khác
Hình ảnh các khóa học
Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC