NN4 - LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N4 - THÁNG 7/2018
 • Thời gian
 • 17/4 ~ 28/6/2018 (11 tuần/21 buổi/52 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:45 Các tối thứ Ba, thứ Năm
 • Học phí
 • 1.600.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 1.280.000 đồng)
 • Giảng viên
 • Ms. Nguyễn Ngọc Minh
  Ms. Nguyễn Thị Phong Nhã
 • Đối tượng tham gia
 • Những người có trình độ Nhật ngữ sơ cấp & có ý định tham gia kỳ thi năng lực Nhật ngữ N4 vào tháng 7/2018
 • Ngày thi
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC