NN2 - LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 CHO KỲ THI THÁNG 7/2017
 • Thời gian
 • 18/4 ~ 24/6/2017 (10 tuần lễ/28 buổi/56 giờ) Giờ học : từ 18:15 ~ 20:15 các tối thứ Ba, thứ Năm & thứ Bảy hàng tuần
 • Học phí
 • 2.400.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv hệ chính quy: 1.920.000VNĐ)
 • Giảng viên
 • Ms. Nguyễn Thị Thanh Thảo
  Mr. Phạm Trọng Khanh
  Ms. Trần Bích Thủy
 • Đối tượng tham gia
 • Những người mong muốn tham gia kỳ thi NLNN N2 vào tháng 7/2017
 • Ngày thi
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC