NN1-07 - LỚP DỰ BỊ LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 3/2017
 • Thời gian
 • 27/2/2017 đến ngày 21/4/2017 (23 buổi/ 46 giờ) Giờ học : từ 18:15 ~ 20:15 các tối thứ 2, thứ 4 & thứ 6 hàng tuần
 • Học phí
 • 1.900.000 đồng (giảm 20% cho học sinh, sinh viên hệ chính quy trong độ tuổi 18 - 22)
 • Giảng viên
 • Thầy Trần Hữu Trí,
  Thầy Phạm Trọng Khanh,
  Thầy Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2
  hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương.
 • Ngày thi
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC