NN2 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 THÁNG 05 - 2012
  • Thời gian
  • Từ ngày 7/5 ~ 22/6/2012 Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ 2, thứ 4 & thứ 6 hàng tuần
  • Giảng viên
  • Mr. Võ Chính Trung, Mr.Trần Hữu Trí, Ms. Dương Mỹ Phương
  • Đối tượng tham gia
  • Những học viên có trình độ tiếng Nhật tương đương N3
  • Ngày thi
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to