NN3 - LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3 CHO KỲ THI THÁNG 12/2016
 • Thời gian
 • 23/8 ~ 15/11/2016 (3 tháng/35 buổi/70 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 | Thứ 3-5-7
 • Học phí
 • 2.200.000 VNĐ (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi 18~22: 1.760.000VNĐ)
 • Giảng viên
 • Ms. Nguyễn Thùy Tiên
  Ms. Nguyễn Thị Thanh Thảo
  Ms. Trần Bích Thủy
 • Đối tượng tham gia
 • Những người có trình độ Nhật ngữ sơ cấp & có ý định tham gia kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 vào tháng 12/2016
 • Ngày thi
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC