NN2 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 5/2016
 • Thời gian
 • 9/5/2016 đến ngày 24/6/2016 (21 buổi) Giờ học : từ 18:15 ~ 20:15 các tối thứ 2, thứ 4 & thứ 6 hàng tuần
 • Học phí
 • 1.600.000 VNĐ (giảm 20% cho hs, sv chính quy: 1.280.000 VNĐ)
 • Giảng viên
 • Thầy Võ Chính Trung,
  Thầy Trần Hữu Trí,
  Thầy Phạm Trọng Khanh
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương.
 • Ngày thi
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC