NN2 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 7/2015
 • Thời gian
 • Từ ngày 6/7 ~ 28/8/2015 (Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ Hai, thứ Tư & thứ Sáu hàng tuần)
 • Học phí
 • 1.700.000 VNĐ (giảm giá cho hs, sv hệ chính quy tuổi từ 18 đến 22: 1.360.000 VNĐ)
 • Giảng viên
 • Ts. Nguyễn Thị Ái Tiên,
  Mr. Võ Chính Trung,
  Mr. Trần Hữu Trí
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên có trình độ Nhật ngữ tương đương N3.
 • Ngày thi
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC