K1 - LỚP TIẾNG NHẬT VĂN PHÒNG - CHỦ ĐỀ: KỸ NĂNG GIAO TIẾP NGOÀI CÔNG TY - 1
  • Thời gian
  • 17, 22, 24, 29 & 31/5/2012 (5 buổi) (vào các ngày thứ ba & thứ năm hàng tuần)
  • Giảng viên
  • Ms. Higuchi Shizue & Ms. Nguyễn Thị Thu Hà
  • Đối tượng tham gia
  • Những học viên đã học xong chương trình sơ cấp
  • Ngày thi
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to