NN2 - LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - KỲ THI THÁNG 7/2015
 • Thời gian
 • 14/4 ~ 20/6/2015 (từ 18:15 ~ 20:15 các tối thứ Ba, thứ Năm & thứ Bảy hàng tuần)
 • Học phí
 • 1.800.000 VNĐ (giảm 20% cho Hs, Sv chính quy: 1.440.000 VNĐ)
 • Giảng viên
 • Ts. Nguyễn Thị Ái Tiên,
  Mr. Trần Hữu Trí
 • Đối tượng tham gia
 • Những người mong muốn tham gia kỳ thi NLNN N2 vào tháng 7/2015
 • Ngày thi
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC