NN2 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 10/2014
 • Thời gian
 • 6/10 ~ 21/11/2014 (21 buổi/42 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 các tối thứ Hai, thứ Tư & thứ Sáu hàng tuần
 • Học phí
 • 1.300.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi 18~22: 1.040.000 đồng)
 • Giảng viên
 • Mr.Trần Hữu Trí
  Ms. Semba Chie
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên có trình độ Nhật ngữ tương đương N3.
 • Ngày thi
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC