NN1 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 8/2014
  • Thời gian
  • Từ ngày 04/8 ~ 19/9/2014 Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ Hai, thứ Tư & thứ Sáu hàng tuần
  • Giảng viên
  • Mr.Trần Hữu Trí,
    Ms. Semba Chie
  • Đối tượng tham gia
  • Những học viên có trình độ Nhật ngữ tương đương N2.
  • Ngày thi
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to