NN2 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 5/2014
 • Thời gian
 • Từ ngày 5/5 ~ 20/6/2014 (Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ 2, thứ 4 & thứ 6 hàng tuần)
 • Giảng viên
 • Mr.Trần Hữu Trí,
  Mr. Võ Chính Trung,
  Ms. Semba Chie
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên có trình độ tiếng Nhật tương đương N3.
 • Ngày thi
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to