NN2 - LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 7-2014
 • Thời gian
 • 22/4 ~ 21/6/2014 (9 tuần lễ/25 buổi/50 giờ) Giờ học : từ 18:15 ~ 20:15 các tối thứ Ba, thứ Năm & thứ Bảy hàng tuần
 • Giảng viên
 • Mr. Nguyễn Văn Thắng,
  Mr. Trần Hữu Trí,
  Mr. Takeshi Suzuki
 • Đối tượng tham gia
 • Những người mong muốn tham gia kỳ thi NLNN N2 vào tháng 7/2014
 • Ngày thi
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to